Foto

Projectes finalitzats

RedIRIS, a més dels projectes en els quals continua vigent la seva participació, ha col·laborat recentment en altres importants projectes, com ara:

 

 

  • XIFI (entorn de proves distribuït en el qual provar aplicacions per a la plataforma FIWARE)
  • EGI-InSPIRE (projecte de referència europeu per a computació distribuïda per a ciència electrònica)

 

  • ELCIRA (implantació de certs serveis TIC de xarxes acadèmiques europees a l'Amèrica Llatina)

 

  • EUDAT (projecte de referència europeu per desenvolupar un model d'infraestructura col·laborativa de dades)

 

  • FI-WARE (desenvolupament de la plataforma FIWARE, per a serveis de l'Internet del futur: ciutats intel·ligents, Internet de les coses...)

 

  • PASITO (plataforma per a activitats experimentals sobre nous serveis i protocols d'Internet)

 

 A més, anteriorment RedIRIS va participar en els projectes: GN1GN2GN3MUPBEDFEDERICA,EGEE,

 EGEE-IIEGEE-III,EUMEDGRIDEUMEDCONNECTEUMEDCONNECT2ALICEALICE2ELLAEELA

OSIRIS, entre d'altres.