Foto

Proxectos finalizados

RedIRIS, ademais dos proxectos nos que segue vixente a súa participación, colaborou recentemente noutros importantes proxectos como:

  • XIFI (contorna de probas distribuída na que probar aplicacións para a plataforma FIWARE)
  • EGI-InSPIRE (proxecto de referencia europeo para computación distribuída para ciencia electrónica)

 

  • ELCIRA (implantación de certos servizos TIC de redes académicas europeas en Latinoamérica)

 

  • EUDAT (proxecto de referencia europeo para desenvolver un modelo de infraestrutura colaboradora de datos)

 

  • FI-WARE (desenvolvemento da plataforma FIWARE, para servizos da Internet do Futuro: Smart cities, Internet das cousas…)

 

  • PASITO (plataforma para actividades experimentais sobre novos servizos e protocolos de Internet)

 

Ademais, anteriormente RedIRIS participou nos proxectos:: GN1GN2GN3MUPBEDFEDERICA,EGEE,

 EGEE-IIEGEE-III,EUMEDGRIDEUMEDCONNECTEUMEDCONNECT2ALICEALICE2ELLAEELA

OSIRIS, entre outros.