Foto

EUDAT

EUDAT és una iniciativa finançada pel VII Programa Marc de R+D+I de la Unió Europea que pretén desenvolupar un model d'infraestructura col·laborativa de dades (Collaborative Data Infrastructure, CDI) que integri tots els agents involucrats (gestors de repositoris de dades nacionals, centres d'emmagatzematge i computació, xarxes, proveïdors d'identitat, i centres de recerca i universitats que utilitzen aquestes infraestructures de dades). El projecte pretén que la seva infraestructura sigui: 

  •        Col·laborativa
  •         Orientada a les necessitats dels investigadors
  •         Sostenible i flexible
  •         Paneuropea
  •         Multidisciplinar