Foto

ELCIRA

ELCIRA és un projecte finançat pel VII Programa Marc d'R+D de la UE a través del qual les xarxes acadèmiques i de recerca nacionals de diversos països europeus (inclosa l'espanyola RedIRIS) col·laboren amb les xarxes acadèmiques nacionals llatinoamericanes per desplegar conjuntament alguns dels serveis per a xarxes acadèmiques desenvolupats en el marc del projecte GÉANT, com la federació d'identitat digital eduGAIN, el servei de mobilitat per a accés a xarxes Wi-Fi eduroam, o el servei de suport a videoconferència eduCONF. El desplegament conjunt d'aquests serveis afavorirà la col·laboració entre els investigadors d'ambdós continents.