Foto

EGI-InSPIRE

EGI-InSPIRE (Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe) és un projecte cofinançat per la Comissió Europea i posat en marxa l'1 de maig de 2010 com a resultat de la col·laboració de més de 100 institucions i 40 països. Entre aquestes institucions es troben 37 iniciatives Grid nacionals (NGI), dues organitzacions de recerca intergovernamentals europees (EIRO) i vuit membres de la regió d'Àsia-Pacífic.

Durant la tercera fase del projecte EGEE (EGEE-III, acabat a la fi d'abril de 2010) es va migrar d'un model d'infraestructura de Grid basat en un projecte comunitari, desenvolupat durant les dues primeres fases del projecte EGEE, a un model basat en la federació d'infraestructures nacionals de Grid (NGI).

El projecte EGI-InSPIRE té com a missió establir una e-infraestructura europea de Grid (EGI, European Grid Infrastructure) sostenible i confiable que pugui donar suport a les necessitats d'anàlisi de dades a gran escala que tenen avui dia els científics europeus i els seus socis internacionals. Per a això, disposa dels proveïdors d'infraestructures Grid europeus i de la resta del món i de les noves tecnologies d'infraestructures de computació distribuïda (DCI) que s'estan desenvolupant.

EGI-InSPIRE recollirà les necessitats dels usuaris i proporcionarà suport a les comunitats d'investigadors identificades en l'actualitat (p. ex., física d'altes energies, astronomia, biotecnologia, etc.) i a les que puguin sorgir.