Foto

XIFI

XIFI és un projecte finançat pel VII Programa Marc d'R+D de la UE que s'emmarca, com FI-WARE, en el projecte europeu de col·laboració publico privada per al desenvolupament de l'Internet del Futur (Future Internet Public Private Partnership o FI-PPP).

En concret, XIFI aspira a desenvolupar un entorn de proves avançat, distribuït per diferents països europeus, que permeti validar aplicacions en diferents plataformes de proves, interconnectades entre si, en un entorn que seria ja molt similar al del desplegament a escala europea de les aplicacions esmentades.