Foto

PASITO (Plataforma d'Anàlisi de Serveis de Telecomunicacions) és un projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (MINETUR), que ha encomanat a Red.es posar en marxa una plataforma de serveis de telecomunicacions, basada en la infraestructura de xarxa de RedIRIS, que permeti dur a terme activitats experimentals sobre nous serveis i protocols d'Internet.

El departament RedIRIS de Red.es, que es fa càrrec de la coordinació del projecte, ha arribat a un acord de col·laboració amb diferents xarxes acadèmiques i de recerca autonòmiques i amb centres d'investigació especialitzats en serveis telemàtics, i ha establert un pla de treball en el qual s'ha desplegat equipament específic per al projecte, s'ha dissenyat una infraestructura virtual de xarxa per a experimentació, i s'han identificat unes línies prioritàries de recerca, que inclou matèries com tecnologies de transport amb qualitat de servei, virtualització i autoconfiguració de xarxes i serveis, tecnologies i eines de monitoratge de xarxes i serveis, serveis òptics per a projectes intensius en dades, tecnologies per millorar la seguretat en xarxes, etc.