Foto

Projectes

La participació de RedIRIS en projectes d'R+D i innovació permet validar noves tecnologies, adequar-les a les necessitats de la comunitat d'usuaris, donar suport a activitats concretes de grups de recerca i, en suma, acumular coneixement per millorar la xarxa acadèmica espanyola.

En l'actualitat, RedIRIS participa en els projectes següents:

  • FI-Core (fase final de desenvolupament de la plataforma FIWARE, per a serveis de l'Internet del futur: ciutats intel·ligents, Internet de les coses...)

 

  • GN3plus (xarxa de comunicació acadèmica paneuropea i serveis TIC per a la col·laboració científica)

 

  • EUMEDCONNECT3 (desenvolupament de xarxes de comunicació acadèmiques a la conca del Mediterrani)

 

 Projectes finalitzats