Foto

Proxectos

A participación de RedIRIS en proxectos de I+D e innovación permite validar novas tecnoloxías, adecuar estas ás necesidades da comunidade de usuarios, apoiar actividades concretas de grupos de investigación e, en suma, acumular coñecemento para mellorar a rede académica española.

Na actualidade, RedIRIS participa nos seguintes proxectos: 

 

  • FI-Core (fase final de desenvolvemento da plataforma FIWARE, para servizos do Internet do Futuro: Smart cities, Internet das cousas…)

 

  • GN3plus (rede de comunicación académica paneuropea e servizos TIC para a colaboración científica)

 

  • EUMEDCONNECT3 (desenvolvemento de redes de comunicación académicas na conca do Mediterráneo)

 

 Proxectos finalizados