Foto

EUMEDCONNECT3

EUMEDCONNECT3 és un projecte finançat per l'ENPI South (European Neighbourhood and Partnership Instrument) per al desenvolupament d'una xarxa académica i cientí­fica en l' área del sud de la Mediterránia. Per a aixó, es preveu que els països participants passin a assumir la gestió del projecte, per a la qual cosa aquests han posat en marxa l'associació ASREN (Arab States Research and Education Network).