Foto

GN3plus

GN3plus és un projecte finançat pel VII Programa Marc d'R+D de la UE (pressupost: 74 M€ en 2 anys) a través del qual les xarxes acadèmiques i de recerca nacionals dels països europeus despleguen una xarxa acadèmica i d'investigació paneuropea anomenada GÉANT, que uneix entre si les xarxes de recerca dels diferents països europeus, i les uneix totes amb altres xarxes de recerca de diferents regions del planeta, amb la qual cosa contribueix a la creació d'una xarxa de recerca global.

En el marc del projecte GN3plus, les xarxes acadèmiques i de recerca europees també despleguen altres serveis d'interès comú (seguretat, mobilitat, monitoratge, núvol...) i duen a terme activitats de recerca conjunta per al desenvolupament de nous serveis a desplegar en entorns multidomini (esquemes federats d'interconnexió d'infraestructures, provisió de serveis mitjançant integració de components més simples...).