Foto

Resultats del projecte GN3plus

  • Desplegament de la xarxa acadèmica i de recerca paneuropea GÉANT: una xarxa híbrida d'alta capacitat (100 Gbps en el nucli de la xarxa troncal), que utilitza una combinació innovadora de tràfic IP i mecanismes de commutació, la qual cosa li permet assolir un alt grau de fiabilitat i flexibilitat operatius.
  • Aquesta xarxa de recerca paneuropea, que opera conjuntament amb les xarxes nacionals, autonòmiques i locals, permet establir connexions extrem a extrem de capacitat molt alta per posar-les a disposició de projectes com LHC i de comunitats de recerca amb necessitats de comunicació més avançades (e-Ciència), com les de física d'altes energies, astrofísica, genòmica, climatologia...
  • Connexions amb les xarxes acadèmiques i de recerca d'altres parts del planeta, per aconseguir una xarxa de recerca global.
  • Prestació conjunta de serveis (CERT, eduGAIN, eduroam, educonf, eduPKI, cloud) i desenvolupament conjunt de nous serveis (commutació òptica federada, composició de serveis de xarxa: GEMBus...).
  • Desplegament de pilots i serveis relacionats amb tecnologies d'identitat com openIDConnect o Moonshot (per al Single Sign-On en entorns no web); i, en general, pilots en noves tecnologies per a la millora dels serveis existents.