Foto

Resultats del projecte EUDAT

  • Desplegament d'un entorn integrat de gestió de dades d'e-ciència
  • Models de gestió de dades extrapolables a altres iniciatives científiques