Foto

Descrición do proxecto EUDAT

EUDAT, proxecto financiado polo FP7 e-Infraestructure Call 9 (número de proxecto 283.304)

 

Data de inicio

01-10-2011

 

Data de finalización prevista

30-09-2014

 

Duración

36 meses

 

Presuposto total

16 millóns de euros (contribución da UE de 9,3 M€)

 

Participantes

Un consorcio de 23 socios representando 13 países. 15 comunidades usuarias de distintas disciplinas (Biomedicina, Ciencias Naturais, Clima, SSH, etc.

 

Principais actividades

WP4 (Capturing Communities Requirements - coñecer as necesidades das comunidade

WP5 (Building the services - construír os servizos)

WP6 (Deploying the services and operating the federated infraestruture - desenvolver os servizos e operar a infraestrutura federada)