Foto

Resultados do proxecto EUDAT

  • Despregamento dun ámbito integrado de xestión de datos de e-ciencia
  • Modelos de xestión de datos extrapolables a outras iniciativas científicas