Foto

Participació de RedIRIS en el projecte EUDAT

  • RedIRIS col·labora en el projecte EUDAT com un organisme que intenta proporcionar la seva experiència en tecnologies federades, tant en aspectes relacionats amb infraestructures d'autenticació i autorització (AAI, per les sigles en anglès) com en la relació d'accés a dades i metadades. A més, contribuirà a l'adaptació de les infraestructures necessàries corresponents per a les necessitats del projecte i donarà suport a les tasques operacionals del centre de recerca Barcelona Supercomputing Center (BSC).
  • En concret, la tasca de RedIRIS en el Projecte EUDAT se centra en la seva activitat WP5, dedicada a l'avaluació dels serveis i tecnologies que s'aplicaran en el projecte.