Foto

Descripció del projecte EGI-InSPIRE

Projecte cofinançat per la Comissió Europea (contracte RI-261323).

 

Web

    http://www.egi.eu/projects/egi-inspire/

 

Data d'inici

    01.05.2010

 

Data de finalització

    01.05.2014

  

Durada

   48 mesos

 

Pressupost total

    72 milions d'euros (finançament de la Comissió Europea: 25 milions d'euros).

  

Persones/mes

9.261 (equival a 192 persones a temps complet durant el projecte) – 2.315 persones/mes finançades pel projecte i la resta aportada pels membres.

 

Participants

EGI-InSPIRE és un consorci de 50 membres, coordinat per l'Organització Europea per a la Investigació Nuclear (CERN), i que inclou 40 NGI (National Grid Initiatives), dues organitzacions de recerca intergovernamentals europees (CERN i EMBL) i vuit membres de la regió d'Àsia-Pacífic, pertanyents a 37 països europeus, 6 asiàtics i 3 d'Oceania.

RedIRIS pertany a l'NGI espanyola, que col·labora estretament amb la portuguesa en el marc d'Ibergrid.

 

Activitats

NA (Networking Activities – activitats de treball en xarxa). Inclou gestió del projecte i del consorci (NA1), relacions externes (NA2) i coordinació de les comunitats d'usuaris (NA3).

SA (Service Activities – activitats de servei). Inclou l'operació fiable de la infraestructura de producció (SA1), provisió de la infraestructura programari (SA2) i el suport a les grans comunitats d'usuaris (SA3).

JRA (Joint Research Activities – activitats d'investigació conjunta).  Centrat en el desenvolupament de nous elements per a les eines  d'operació (JRA1).