Foto

Resultats del projecte EGI-InSPIRE

  • Desplegament d'una infraestructura de Grid a què es connecten més de 250 centres de més de 50 països, amb més de 70.000 processadors i uns 20 PB de capacitat d'emmagatzematge disponible.
  • Més de 200 organitzacions virtuals registrades, amb més de 7.500 usuaris, que llancen uns 150.000 treballs al dia, en camps com l'arqueologia, l'astrofísica, la dinàmica de fluids, la física d'altes energies, la fusió, les ciències de la vida o dels materials, etc.
  • Harmonització (programa intermediari gLITE, ús de PKI homologades per EUGridPMA, etc.).