Foto

XIFI

XIFI é un proxecto financiado polo VII Programa Marco de I+D da UE que se enmarca, como FI-WARE, no proxecto europeo de colaboración público-privada para o desenvolvemento do Internet do futuro (Future Internet Public Private Partnership ou FI-PPP).

En concreto, XIFI aspira a desenvolver un ámbito de probas avanzado, distribuído por distintos países europeos, que permita validar aplicacións en diferentes plataformas de probas, interconectadas entre si, nun ámbito que sería xa moi similar ao do despregamento a escala europea das devanditas aplicacións.