Foto

ELCIRA

ELCIRA é un proxecto financiado polo VII Programa Marco de I+D da UE a través do cal as redes académicas e de investigación nacionais de varios países europeos (incluíndo a española RedIRIS) colaboran coas redes académicas nacionais latinoamericanas para despregar de forma conxunta algúns dos servizos para redes académicas desenvolvidos no marco do proxecto GÉANT, como a federación de identidade dixital eduGAIN, o servizo de mobilidade para acceso a redes WIFI eduroam, ou o servizo de soporte a videoconferencia eduCONF. O despregamento conxunto destes servizos favorecerá a colaboración entre os investigadores de ambos os dous continentes.