Foto

Participación de RedIRIS en ELCIRA

  • RedIRIS contribúe ao proxecto participando na xestión do proxecto (WP1) e as actividades relativas a federacións de identidade dixital (WP2) e de eduroam (WP4).
  • A participación de RedIRIS resulta particularmente relevante para axudar a implantar en Latinoamérica os servizos desenvolvidos polo proxecto GÉANT, tanto por motivos lingüísticos, coma polo alto grao de cooperación entre investigadores españois e latinoamericanos.
  • A contribución en persoal de RedIRIS ao proxecto equivale aproximadamente a unha persoa a tempo completo durante a duración deste.