Foto

Participació de RedIRIS en el projecte ELCIRA

  • RedIRIS contribueix al projecte participant en la gestió del projecte (WP1) i les activitats relatives a federacions d'identitat digital (WP2) i d'eduroam (WP4).
  • La participació de RedIRIS resulta particularment rellevant per ajudar a implantar a Llatinoamèrica els serveis desenvolupats pel projecte GÉANT, tant per motius lingüístics, com per l'alt grau de cooperació entre investigadors espanyols i llatinoamericans.
  • La contribució en personal de RedIRIS al projecte equival aproximadament a una persona a temps complet durant la seva durada.