Foto

Resultats del projecte XIFI

  • Una plataforma de proves avançades (trials) d'escala europea, mitjançant la interconnexió, gràcies en particular a xarxes acadèmiques, de diversos entorns de prova diferents, per validar les aplicacions desenvolupades sobre el programa intermediari de FI-WARE.
  • Integració i federació d'aquesta plataforma amb altres infraestructures d'e-ciència que s'hi afegeixin.