Llista professionals de la llengua catalana

Información sobre


Creada/actualizada: 11/10/2001

Zèfir és  una llista de distribució que pretén ser un espai de cooperació  i d'intercanvi per als professionals de la llengua catalana, tant correctors, traductors, professors o professionals d'altres àmbits que també treballin amb la llengua.


L'estat actual de la llengua catalana, pel que fa a la normativa i a la implementació de l'estàndard, fa que els diversos professionals de la llengua es trobin amb la necessitat d'afrontar casos que no han estat previstos per les obres normatives o pels documents de referència. Aquesta llista pretén ser un vehicle àgil i espontani per comentar i discutir els problemes derivats  de la tasca diària amb el treball amb la llengua i les seves possibles solucions. També és un espai on hi tenen cabuda els problemes terminològics derivats del treball en els llenguatges d'especialitat.
Així mateix, un espai on hi hagin representats els estaments descrits abans ha de ser sensible a la situació sociolingüística d'una de les llengües minoritzades de l'Estat espanyol. D'acord amb això, també serà obejcte de tractament a la llista qualsevol tema relacionat
amb la situació de la llengua i amb el plantejament o aplicació de la política lingüística.

Zèfir no pretén ser un espai només per trobar solucions, sinó que vol ser, sobretot, un espai d'intercanvi de dubtes i d'idees que tinguin els seus membres i que vinguin derivats de la seva tasca diària de treball amb la llengua. Per aquest motiu, Zèfir és una llista de
subscripció moderada, destinada únicament a professionals, per evitar que esdevingui una llista de preguntes sobre aspectes bàsics
de la normativa. Malgrat això, no es demana cap acreditació acadèmica als seus membres, ja que s'entén que poden treballar
amb el català no només filòlegs i traductors, sinó també qualsevol altra persona que treballi en àmbits d'especialitat.

Finalment, cal afegir que, per bé que Zèfir és una llista oberta a qualsevol persona del món que treballi amb el català, per la seva temàtica la llengua vehicular serà la catalana.

 


Política de la lista:

  • Subscripción: Publica

     

  • Envio de mensajes: Editor (Revista Electronica)

     

Archivos de ZEFIR

Utilización de ZEFIR. Darse de alta, baja, opciones etc.