Foto

Història

RedIRIS té el seu origen l'any 1988, quan el Pla Nacional de Recerca i Desenvolupament va posar en marxa un programa horitzontal especial -IRIS- per a la Interconnexió dels Recursos InformàticS de les universitats i els centres de recerca.

Des del seu inici fins al final de 1993 la gestió del Programa IRIS va ser a càrrec de Fundesco. A partir de 1991, quan es considera finalitzada una etapa de promoció i llançament, el Programa IRIS es transforma en RedIRIS. Des de gener de 1994 fins a 2003 RedIRIS és gestionada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques.

El gener de 2004 RedIRIS s'integra com un departament amb autonomia i identitat pròpies al si de l'entitat pública empresarial Red.es, adscrita al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

 

Programa IRIS: