Foto

ELLA

ELLA (Feasibility Study for a direct Europe Link with Latin America) és un projecte finançat pel VII Programa Marc de R+D+I de la Unió Europea, a través del qual s'estudia la viabilitat del desplegament d'un cable submarí directe entre Europa i Llatinoamèrica per millorar la col·laboració de les comunitats acadèmiques i científiques de les dues comunitats, i reduir els costos dels serveis de connectivitat. S'aconseguiria així no dependre d'infraestructures desplegades a l'Atlàntic nord entre els Estats Units i Canadà i Europa, i s'obtindria una connexió directa via l'Àfrica Occidental.

El projecte, a més d'estudiar la viabilitat d'aquest desplegament, intentarà obtenir suports perquè es dugui a terme, i possibilitar la formació d'un consorci per executar aquesta infraestructura.

El projecte l'impulsa un consorci format per Xarxes de Recerca i Educació ("National Research and Education Networks", NREN) d'Europa i Llatinoamèrica: GARR (Itàlia), RedCLARA (Llatinoamèrica), RNP (Brasil), FCCN (Portugal), INNOVA-T (Argentina) i RedIRIS. Aquestes NREN interactuaran amb organismes públics i operadors per analitzar l'estat de la situació i les possibilitats de dur a terme el desplegament directe de cable submarí entre Europa i Llatinoamèrica.