Foto

Publicacions i vídeos

RedIRIS distribueix entre les seves institucions afiliades, un butlletí trimestral que recull informació d'actualitat i articles de recerca rellevants. A més tots els anys s'edita un monogràfic sobre les jornades tècniques. Pots accedir als butlletins de RedIRIS en format electrònic publicats des de l'any 1996.

Altres publicacions que es poden consultar són: Casos d'ús, el fullet coorporativa de RedIRIS, el Catàleg de Serveis de RedIRIS i el suplement especial que ha editat Computing amb motiu del 20è aniversari de RedIRIS.

En aquest apartat també pots consultar els articles que el personal de RedIRIS ha presentat en els diferents congressos nacionals i internacionals en què participa.

Es pot consultar informació de detall sobre RedIRIS i les seves principals línies d'actuació en aquestes publicacions:

Fullet coorporativa de RedIRIS e-Boletín de RedIRIS: Casos d'ús: Presentació corporativa: Vídeos