Foto

Participació de RedIRIS en GN3plus

RedIRIS contribueix al projecte:

  • Participant en la coordinació del projecte, incloent participació en el Comitè d'Innovació i Estratègia i en el Comitè de Compartició de Costos.
  • Col·laborant en diverses activitats de servei estratègiques, com els serveis troncals de xarxa (inclosos aspectes de seguretat de la xarxa troncal), en la prestació de serveis de xarxa, en els serveis de suport de xarxa i en serveis d'aplicació.
  • Participant en l'activitat d'investigació conjunta sobre tecnologies d'identitat i confiança.
  • Aportant al consorci, juntament amb la xarxa acadèmica nacional portuguesa FCCN, un dels enllaços de la xarxa troncal (Madrid-Lisboa), amb la qual cosa aprofita la xarxa de fibra òptica acadèmica transibèrica desplegada per ambdues organitzacions utilitzant les seves xarxes troncals nacionals.
  • La contribució en personal de RedIRIS (i de les institucions col·laboradores) al projecte equival aproximadament a cinc persones a temps complet durant la seva durada (RedIRIS en posaria una).