Foto

Descripció del projecte GN3plus

Projecte I3 (Integrated Infrastructures Initiative) finançat pel VII Programa Marc d'R+D de la Unió Europea (Acord de subvenció número 605243).

Web:

http://www.geant.net

 

Data d'inici:

01.04.2013

 

Data prevista de finalització:

31.03.2015

 

Durada:

24 mesos

 

Pressupost total:

72 milions d'euros (finançament europeu: 41 milions d'euros)

 

Participants:

39 xarxes acadèmiques i de recerca nacionals europees i 2 organismes, DANTE (coordinador del projecte) i TERENA, formats per xarxes acadèmiques i de recerca.

 

En el projecte col·laboren tercers (third parties) que tenen relació amb els membres –per exemple, en el cas d'Espanya col·laboren tres institucions afiliades a RedIRIS: La Universitat de Múrcia, la Universitat del País Basc i la Fundació I2CAT.

 

El projecte ha llançat, a més a més, una convocatòria oberta (open call) d'uns 3 M€ en què se sol·liciten propostes d'organismes sense ànim de lucre o d'empreses que ajudin a desenvolupar algunes de les activitats previstes.

 

Activitats:

NA (Networking Activities – activitats relacionades amb la comunitat). Inclou gestió i coordinació del projecte (NA1), comunicació i promoció (NA2), anàlisi de tendències (NA3) i relacions internacionals i desenvolupament de negoci (NA4).

SA (Service Activities – activitats de servei). Inclou serveis troncals de xarxa (SA1), plataforma de proves com a servei (SA2), prestació de serveis de xarxa (SA3), serveis de suport de xarxa (SA4), serveis d'aplicació (SA5), operació i gestió de serveis (SA6) i suport a serveis núvol (SA7).

JRA (Joint Research Activities – activitats de recerca conjunta). Inclou arquitectures de xarxa per a l'Horitzó 2020 (JRA1), prova de tecnologia per a serveis d'aplicació específics (JRA2) i tecnologies d'identitat i confiança per a serveis de GÉANT (JRA3).