Foto

GN3

GN3 és un projecte finançat pel VII Programa Marc d'R+D de la UE a través del qual les xarxes acadèmiques i de recerca nacionals dels països europeus despleguen una xarxa acadèmica i de recerca paneuropea anomenada GÉANT, que uneix les xarxes de recerca dels diferents països europeus entre si, i totes aquestes xarxes amb altres xarxes de recerca de diferents regions del planeta, contribuint així a la creació d'una xarxa de recerca global.

En el marc del projecte GN3 les xarxes acadèmiques i de recerca europees també despleguen altres serveis d'interès comú (seguretat, mobilitat, monitorització) i duen a terme activitats de recerca conjunta per al desenvolupament de nous serveis a desplegar en entorns multidomini (esquemes federats d'interconnexió d'infraestructures, provisió de serveis mitjançant integració de components més simples...)