Foto

Resultats del projecte FI-WARE

  • Un entorn de programari intermediari que permeti desenvolupar les aplicacions i serveis de l'Internet del Futur.
  • Difusió del programa intermediari de FI-WARE – inclou convocatòries obertes (open calls) per cofinançar el desenvolupament de noves aplicacions que funcionin sobre la plataforma FI-WARE.