Foto

Participació de RedIRIS en el projecte FI-WARE

RedIRIS contribueix al projecte:

  • Participant en la coordinació del projecte.
  • Assumint un paper central en el desplegament i l'operació de la plataforma de proves del projecte (FI-WARE Testbed – "FIWAT") i al Laboratori Obert d'Innovació (OIL, Open Innovation Lab). Per a aixó, s'ha desplegat una potent infraestructura de servidors a centres de procó©s de dades connectats a RedIRIS-NOVA. S'hi ha disposat de la valuosa col·laboració d'ajuntaments pioners en ciutats intel·ligents (smart cities), com els de Málaga, Sevilla i Santander, que, amb la col·laboració de les universitats d'aquestes ciutats, desitgen fomentar la participació de PIME de les seves ciutats en el desenvolupament de noves aplicacions.
  • Col·laborant en les tasques de difusió, en particular per donar a conéixer les possibilitats de la plataforma de proves, a fi de fomentar-ne l'ús.
  • La contribució en personal de RedIRIS al projecte equival aproximadament a una persona a temps complet durant la seva durada.