Foto

Resultados

  • Mellora da plataforma para novos servizos desenvolvida en FI-WARE
  • Despregamento desa plataforma FIWARE mellorada nun ámbito de probas estable
  • Apoio aos outros proxectos do FI-PPP (casos de uso; promoción do desenvolvemento de novas aplicacións a través de convocatorias impulsadas por aceleradoras)
  • Desenvolvemento do plan de explotación que permita o despregamento comercial do ámbito FIWARE en condicións sostibles e competitivas con outras plataformas