Foto

Descrición

Proxecto financiado polo VII Programa Marco de I+D da Unión Europea (Acordo de subvención número 632893)

Páxina web
http://www.fiware.org/

Data de inicio

01/09/2014

Data de finalización prevista

30/09/2016

Duración

25 meses

Orzamento total

36,3 M€ (dos que se solicita subvención UE por importe de 23 M€)

Participantes


Empresas de telecomunicacións de referencia (TID, coordinador; Orange, Telecom Italia);empresas TIC (IBM, Atos, Thales, NEC);universidades (Universidade de Roma, UPM, URJC);o ICT Labs da UE...hasta un total de 32 membros

Actividades

Cloud hosting, xestión de datos, servizos de Internet das cousas, interfaces de usuario web avanzados, entrega de datos, aplicacións / servizos, seguridade, middleware avanzado e interfaces para redes e robótica;ferramentas de operación;posta en marcha e operación do Fi-Lab;definición do modelo e sostibilidade;plan de explotación; difusión.