Foto

Resultats del projecte EUMEDCONNECT3

  • Desplegament d'una infraestructura de xarxa troncal en l'àrea de la Mediterrània per millorar l'entorn de col·laboració remota en aquesta àrea.
  • Desplegament de serveis avançats en aquestes xarxes, i formació i suport a les xarxes del sud de la Mediterrània