Foto

Participació de RedIRIS en el projecte EUMEDCONNECT3

RedIRIS contribueix al projecte prestant assisténcia i assessorament a DANTE i a les xarxes académiques del sud de la Mediterrània, per millorar el desplegament de xarxes académiques i de recerca en aquesta àrea, en benefici tant dels països beneficiaris de les ajudes com dels investigadors europeus (inclosos els espanyols) que desenvolupen activitats de recerca amb els països del sud de la Mediterrània.