Foto

EUMEDCONNECT3

EUMEDCONNECT3 é un proxecto financiado polo ENPI South (European Neighbourhood and Partnership Instrument) para o desenvolvemento dunha rede académica e científica na área do sur do Mediterráneo. Cóntase para iso con que os países participantes pasen a asumir a xestión do proxecto, para o que estes puxeron en marcha a asociación ASREN (Arab States Research and Education Network).