Foto

Resultats del projecte ELLA

Els resultats esperats del Projecte ELLA són:

  • Estudi de la connectivitat que hi ha entre Europa i Llatinoamèrica en ciència i tecnologia
  • Elaboració de propostes per obtenir una connectivitat més sòlida
  • Creació de noves oportunitats per a la cooperació entre Europa, Llatinoamèrica i Àfrica.