Foto

Resultados do proxecto ELLA

Os resultados esperados do proxecto ELLA son:

  • Estudo da conectividade existente entre Europa e Latinoamérica en ciencia e tecnoloxía
  • Elaboración de propostas para obter unha conectividade máis sólida
  • Crear novas oportunidades para a cooperación entre Europa, Latinoamérica e África.