Foto

Participació de RedIRIS en ELLA

RedIRIS participa en el desenvolupament del Projecte ELLA, i contribueix principalment en els estudis d'impacte i en la recerca de suport polític per fer possible aquesta connexió directa entre Europa i Llatinoamèrica.