Foto

Resultats del projecte ELCIRA

  • Desplegament a les xarxes acadèmiques de Llatinoamèrica de diversos serveis TIC desenvolupats a Europa en el marc del projecte GÉANT, a fi de millorar l'entorn de col·laboració entre els investigadors d'ambdós continents.
  • Identificació de grups d'investigadors llatinoamericans, per identificar, dins dels que poden fer un ús més intensiu dels serveis de les xarxes acadèmiques nacionals, els que hi puguin cooperar.