Foto

Descrición do proxecto ELCIRA

Proxecto financiado polo VII Programa Marco de I+D da Unión Europea (Acordo de subvención número 313180)

 

Web 

http://www.elcira.eu

 

Data de inicio

01-06-2012

 

Data de finalización prevista

31-05-2014

 

Duración

24 meses

 

Presuposto total

1,3 millóns de euros (financiamento europeo: 1 millón de euros)

 

Participantes

7 organizacións, 4 europeas (as redes académicas italiana e española, máis as asociacións de redes académicas europeas DANTE e TERENA) e 3 sudamericanas (as redes académicas brasileira e colombiana, e a asociación de redes académicas latinoamericanas RedCLARA, que coordina o proxecto)

 

Actividades

 

Administración e xestión do proxecto (WP1), accións coordinadas en infraestruturas de autorización e autenticación entre a UE e Latinoamérica (WP2), estándares para un servizo de videoconferencia interrexional (WP3), promoción do servizo eduroam (WP4), extensión e reforzo da plataforma de colaboración (WP5), promoción da colaboración entre investigadores europeos e latinoamericanos (WP6) e difusión (WP7).