Foto

Descripció del projecte ELCIRA

Projecte finançat pel VII Programa Marc d'R+D de la Unió Europea (Acord de subvenció número 313180).

 

Web

http://www.elcira.eu

 

Data d'inici

01.06.2012

 

Data prevista de finalització

31.05.2014

 

Durada

24 mesos

 

Pressupost total

1,3 milions d'euros (finançament europeu: 1 milió d'euros)

 

Participants

7 organitzacions, 4 d'europees (les xarxes acadèmiques italiana i espanyola, més les associacions de xarxes acadèmiques europees DANTE i TERENA) i 3 de sud-americanes (les xarxes acadèmiques brasilera i colombiana, i l'associació de xarxes acadèmiques llatinoamericanes RedCLARA, que coordina el projecte).

 

Activitats

Administració i gestió del projecte (WP1), accions coordinades en infraestructures d'autorització i autenticació entre la UE i Llatinoamèrica (WP2), estàndards per a un servei de videoconferència interregional (WP3), promoció del servei eduroam (WP4), extensió i reforç de la plataforma de col·laboració (WP5), promoció de la col·laboració entre investigadors europeus i llatinoamericans (WP6) i difusió (WP7).