Foto

EGEE-III

EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) é un proxecto financiado polo VII Programa Marco de I+D da UE a través do cal máis de 100 organismos de investigación (basicamente de Europa, pero con participación de centros doutros continentes), baixo a coordinación da Organización Europea para a Investigación Nuclear (coñecido polas súas siglas en francés, CERN), estableceron a maior infraestrutura de computación distribuída ("Grid") en operación destinada á ciencia.

O proxecto EGEE non só desprega a infraestrutura de Grid, senón que tamén difunde o seu uso e facilita a coordinación dos distintos axentes implicados (redes de investigación, centros de computación, desenvolvedor de aplicacións, investigadores, etc.) e o desenvolvemento de elementos comúns (middleware, sistemas de autenticación, mecanismos de seguridade...)

O proxecto EGEE atópase na súa terceira fase (EGEE-III), na que, tras despregar a infraestrutura nas dúas fases anteriores, se persegue como obxectivos principais a expansión e a optimización da devandita infraestrutura, e a migración da devandita infraestrutura dun modelo baseado nun proxecto comunitario a outro baseado na federación de infraestruturas nacionais de grid.