Foto

EGEE-III

EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) és un projecte finançat pel VII Programa Marc d'R+D de la UE a través del qual més de 100 organismes de recerca (bàsicament d'Europa, però amb participació de centres d'altres continents), sota la coordinació de l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear (coneguda per les seves sigles en francès, CERN), han establert la més gran infraestructura de computació distribuïda ("Grid") en operació destinada a la ciència.

El projecte EGEE no solament desplega la infraestructura de Grid, sinó que també en difon l'ús i facilita la coordinació dels diferents agents implicats (xarxes de recerca, centres de computació, desenvolupadors d'aplicacions, investigadors, etc.) i el desenvolupament d'elements comuns (programa intermediari, sistemes d'autenticació, mecanismes de seguretat...)

El projecte EGEE es troba en la tercera fase (EGEE-III), en la qual, després de desplegar la infraestructura en les dues fases anteriors, es persegueix com a objectius principals l'expansió i l'optimització de la infraestructura esmentada, i la migració d'aquesta infraestructura d'un model basat en un projecte comunitari a un altre basat en la federació d'infraestructures nacionals de grid.